A.H. Aanhane taxateur
hoe werkt het...

Hoe werkt het?

U heeft om welke reden dan ook een taxatie nodig van uw eigendom(men) of zelfs een complete inboedel, dan kunt u met ons een afspraak maken en komen wij op locatie de taxatie uitvoeren. Wij taxeren ter plaatse en maken gedetailleerde aantekeningen ter uitwerking van uw taxatierapport welke u na ongeveer twee weken in tweevoud zult ontvangen. Hiermee heeft u een officieel document in handen welke u voor onder andere verzekeringsdoeleinden kunt gebruiken.

Dit alles geschiedt onder 100% geheimhouding en uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van uw privacy.


Tarieven

Wij werken transparant en open met onze opdrachtgevers en daarom bij ons geen verborgen kosten!

Wij hanteren een vast uurtarief met een minimum van € 150 ex BTW. Dit uurtarief is inclusief reiskosten, nader onderzoek en het opstellen van uw rapport. Bij uitgebreide taxaties en bijzondere opdrachten kan hier, in overleg met de opdrachtgever, van worden afgeweken.